Vzdelanie

Neustále sa učte a vzdelávajte! – tak často znie rada pre všetkých ľudí, ktorí chcú uspieť na trhu práce. V čase, keď počet nezamestnaných vysoko prevyšuje počet voľných pracovných miest, je toto odporúčanie čoraz aktuálnejšie. Vaše vzdelanie, jeho kvalita a imidž školy sa môžu stať vašou hlavnou konkurenčnou výhodou. Odborníci zdôrazňujú, že pri raste miery nezamestnanosti je ďalšie štúdium väčšinou jedinou možnosťou nielen pre čerstvých absolventov, ktorých vychovala niektorá stredná odborná škola alebo vysoká škola, resp. univerzita, ale aj pre ľudí s praxou, ktorí z rôznych dôvodov prišli o prácu. Investovať do rozvoja vedomostí, schopností a zručností sa jednoducho oplatí. Čítajte odborné knihy a časopisy, navštevujte kurzy, školenia a semináre, prihláste sa na univerzity, zaujímajte sa o nové informácie...


Podľa posledného sčítania ľudí má zo všetkých ekonomicky aktívnych obyvateľov na Slovensku vysokoškolské vzdelanie len 14,3 % ľudí, čo je ešte vždy menej ako v západnej Európe. Najviac vysokoškolákov žije v Bratislavskom kraji (14,9 %), po ňom s odstupom nasleduje Košický kraj (6,8 %) a Prešovský kraj (5,6 %). Odborníci sa zhodujú, že sťahovanie absolventov za prácou do Bratislavy je prirodzené. Inak by totiž v regiónoch museli často prijať zamestnanie, ktoré je pod úrovňou ich kvalifikácie. Súčasná kríza pravdivosť tohto tvrdenia len podčiarkuje. Takže neváhajte: sú pre vás vhodné rekvalifikačné kurzy? On-line kurzy (napr. kurz účtovníctva) alebo dištančné vzdelávanie? Pomaturitné štúdium, bakalárske štúdium, magisterské štúdium či doktorandské štúdium? Láka vás Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Bratislavská vysoká škola práva alebo iné vysoké školy? Právnická fakulta, ekonomická fakulta, technická fakulta, pedagogická fakulta, filozofická fakulta, stavebná fakulta či iný odbor a fakulty? Alebo azda niektorý MBA program?